Wyszukiwanie w korpusie

Kliknięcie przycisku (22) spowoduje przeniesienie do ekranu wyszukiwania. W polu „Zapytanie” (27) należy wpisać zapytanie, które chcemy wykonać, a następnie wcisnąć przycisk „Wyszukaj” (31). Opis języka zapytań dostępny jest w kolejnej części instrukcji. Przycisk (28) uruchamia graficzny konstruktor zapytań. Przycisk (29) rozwija menu ograniczenia wyszukiwania do tekstów o konkretnych metadanych. Przycisk (30) pozwala na wygenerowanie z wyników zapytania prostej listy frekwencyjnej w oparciu o wybrane kryterium.

image9


Kliknięcie przycisku (28) spowoduje otwarcie ekranu konstruktora zapytań. Pozwala on na zbudowanie interesującego zapytania poprzez wybranie cech segmentów z rozwijanych list. Należy jednak pamiętać, że konstruktor jest ograniczony jedynie do anotacji fleksyjnej. Po wybraniu wszystkich cech należy kliknąć przycisk „Zapisz”, aby powrócić do ekranu wyszukiwania. W polu zapytanie pojawi się wtedy interesujące nas zapytanie przetworzone na język zapytań wyszukiwarki.

image10


Kliknięcie przycisku (32) spowoduje rozwinięcie menu metadanych (33). Możemy tutaj ograniczyć wyniki wyszukiwania jedynie do tekstów, które spełniają wyspecyfikowane kryteria.

image11


Kliknięcie przycisku (34) spowoduje rozwinięcie menu statystyk (35). Możemy tutaj dołączyć do wyników wyszukiwania pewne proste dane frekwencyjne. Przykładowo, możemy wyświetlić listę frekwencyjną wyników według konkretnego atrybutu segmentu lub wykres pokazujący rozkład wyników ze względu na wybrane metadane.

image12


Po wykonaniu zapytania zostaniemy przeniesieni do strony z wynikami, które możemy przeglądać. Możemy też wyświetlić dodatkowe informacje o kontekście znalezionego wyniku, klikając na niego (36), lub pobrać całą listę wyników w formie csv (37). Aby wyświetlić wizualizację rozbiorów składniowych wypowiedzień w korpusach, w których opcja przetwarzania zależnościowego została zaznaczona, należy kliknąć w ikonę po prawej stronie tabeli (37).

image13